Untitled Document
   Rano otkrivanje raka grlića materice


    Šta je rak grlića materice?
Rak grlića materice nastaje na donjem delu materice, koji je okrenut prema vagini. Bolest počinje kada se neke ćelije grlića materice premone u počnu nekontrolisano da se umnožavaju.

    Šta prouzrokuje rak grlića materice?
Rak grlića materice je prouzrokovan nekim tipovima Humanog papillomavirusa (HBV). Genitalni HPV se uglavnom prenosi seksualnim kontaktom. HPV je veoma rasprostranjen, ali većina žena zaraženih HPV-om ozdravi u periodu od 6 do 24 meseci, a da često i ne zna da je bila inficirana.
Međutim imuni sistem nekih žena ne uspeva da se oslobodi HPV-a i rizik za pojavu raka grlića materice tada povećan.

    Šta je rano otkrivanje raka grlića materice?
Potrebno je nekoliko godina da bi promene na grliću materice izazvane virusnom infekciom koja dugo treje, prerasle u rak. Redovni pregledi imaju za cilj da promene na grliću materice pronađu rano, pre nego nastane rak, onda kada mogu lako da se otkone. Pregled za rano otkrivanje raka grlića materice obavlja se Papanikolau testom.
Ovaj test se radi najmanje jednom u tri godine svim ženama u životnoj dobi od 29 do 69 godina.    Kako se odvija Papanikolau test?
U toku kratkog i bezbolnog ginekološkog pregleda, Vaš ginekolog će pažljivo četkicom ili špatulom, uzeti bris sa grlića materice. U tom brisu se nalaze i neke ćelije s površine grlića materice. Uzorak se potom šalje u laboratoriju gde će biti analiziran pod mikroskopom u potrazi za ćelijama koje imaju abnormalne promene. Ovaj pregled se naziva Papanikolau test (Papa test).
Pregled nikada ne treba obavljati u vreme menstruacije. Dva prethodan dana nemojte imati seksualne odnose i nemojte koristiti nikakve vaginalne tretmane.

    Šta se dešava kada dođe rezultat?
Kod žena koje idu redovno na preglede retko se Papanikolau testom nađe rak. Većina žena ima normalan rezultat Papanikolau testa. U tom slučaju rizik da dobijete rak grlića materice je mali.
Neke žene imaju abnormalan rezultat Papanikolau testa. To znači da u su njihovom brisu nađene ćelije koje pokazuju neke promene. Svi abnormalni rezultati zahtevaju dalje preglede. Neke promene koje se otkriju dodatnim pregledima treba odstraniti kako ne bi prerasle u rak. Jednostavan tretman koji uglavnom može da se obavi ambulantno je nejčešće dovoljan. Takvi tretmani retko utiču na seksualni život žene ili njenu mogućnosta da ima decu.

 

***Tekstovi su preuzeti od raznih autora i dostupni su javnosti u raznim oblicima.