Untitled Document
   Upitnik samoprocene za depresiju (PHQ-9)

Testirajte sami sebe!

PHQ (The Patient Health Questionnare) je upitnik samoprocene za pacijente, izveden iz PRIME MD-a (The Primary Care Evaluation of Mental Disorders), intrumenta koji se koristi za evaluaciju najčešćih psihijatrijskih poremećaja na nivou primarne zdravstvene zaštite.

PHQ-9 je skraćeni upitnik koji se odnosi samo na depresivne poremećaje, i koji meri svaki od 9 DSM IV kriterijuma potrebnih za postavljanje dijagnoze depresivnog poremećaja.

Napominjemo da ovaj test ne služi za postavljanje dijagnoze nego kao eventualan savet kako da dalje postupite.


Test

Koliko često ste u poslednje dve nedelje imali neku od sledećih tegoba?
Bez
tegoba
Par dana/
ponekad
Više od
7 dana*
Skoro
svaki dan
1. Smanjeno interesovanje ili zadovoljstvo (za obavljanje poslova ili za događaje oko Vas)
2. Osećanje praznine; neraspoloženje ili osećanje beznadežnosti
3. Problemi sa spavanjem - teškoće usnivanja ili buđenje tokom noći; ili prekomerno spavanje
4. Umor/brzo zamaranje ili osećaj da nemate dovoljno energije
5. Smanjen ili pojačan apetit
6. Negativno razmišljanje o sebi - ili doživljaj da ste neuspešni, ili da ste nečemu izneverili sebe ili svoju porodicu
7. Teškoće u koncentrisanju, npr. nemogućnost da koncentrisano čitate novine ili gledate TV
8. Usporenost u kretanju (pokreti) i govoru tako da to mogu da primete i drugi ljudi ili obrnuto, vrpoljenje ili uznemirenost tako da ste se kretali više nego što je za Vas uobičajeno
9. Razmišljanje da bi bilo bolje da Vas "nema" ili da sebi, na neki način, prekratite život

***Tekstovi su preuzeti od raznih autora i dostupni su javnosti u raznim oblicima.