Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 14.09.2023

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
2.738.416,58
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
0,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
1.659,57
Stanje na dan 14.09.2023:
2.736.757,01
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
1.659,57
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
1.659,57
Izmirenja po dobavljačima: Nema izmirenja