Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 18.04.2024

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
4.529.524,07
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
0,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
231,80
Stanje na dan 18.04.2024:
4.529.292,27
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
231,80
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
231,80
Izmirenja po dobavljačima: Nema izmirenja