Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 25.11.2022

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
3.181.988,21
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
50.782,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
719.654,05
Stanje na dan 25.11.2022:
2.513.116,16
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
719.654,05
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
719.654,05
Izmirenja po dobavljačima: Izmirenja