Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 03.03.2021

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
1.098.308,08
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
51.584,00
Ostale uplate:
1.990.765,00
Isplaćeno:
10.000,00
Stanje na dan 03.03.2021:
3.130.657,08
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
10.000,00
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
10.000,00
Izmirenja po dobavljačima: Nema izmirenja