Untitled Document
   
  Savetovalište za mlade je osnovano pri Odeljenju za zaštitu školske i predškolske dece u oktobru 2010. godine., i od tada neprestano radi. Savetovalište radi sa svim adolescentima uzrasta od 10-19 godina u sistemu i izvan sistema obrazovanja.
  Prostorije Savetovališta za mlade se nalaze u zgradi Odeljenja za zaštitu školske i predškolske dece u ulici Glava 77. Savetovalište se sastoji od:
  • prostorije za individualni rad,
  • prostorije za ginekološki pregled,
  • prostorije za psihološko savetovanje,
  • prostorije za grupni rad.
    U sve delove savetovališta postoji posebno odvojen ulaz, što obezbeđuje mladima jako važnu diskreciju i privatnost.

  Radno vreme Savetovališta je utorkom od 11-13 časova i ostalim danima po potrebi uz zakazivanje.

  Aktivnosti Savetovališta:
  • pravilna ishrana i adekvatna fizička aktivnost kod mladih,
  • prevencija alkoholizma, narkomanije i pušenja kod mladih,
  • problemi zlostavljanja i zanemarivanja mladih,
  • zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i prevencija polno prenosivih bolesti,
  • pedagoško-psihološko savetovanje mladih sa problemima odrastanja i učenja,
  • problemi u pubertetu.
   Kadar Savetovališta za mlade čini stručni tim:
Koordinator: Nešić dr Kosana
Ginekolozi: Kikić dr Zoran
Mitrović dr Tatjana
Nikolić-Erdeljan dr Jasmina
Psiholog: Anica Dudvarski
Dve medicinske sestre: Badža Milena
Dudarin Dragana

  Savetovalište ostvaruje dobru saradnju sa LPD timom naše opštine kao i sa Pokrajnskim sekretarijatom za demografiju, porodicu i brigu o deci na realizaciji raznih projekata.
  Ispratimo predevanjima i razgovorima svaku dečiju nedelju, održavamo niz aktvinosti u nedeljama borbe protiv bolesti i zavisnosti. Trudimo se da izađemo iz okvira zgrade i da uđemo u škole i mesta gde se skupljaju mladi i da tu održimo predavanja i seminare.
  Tokom 2010. godine u individualni zdravstveno vaspitni rad je bilo uključeno preko 400 mladih, a u aktivnostima koji se odnose na grupni zdravstveno vaspitni rad (radionice i predavanja) je bilo uključeno oko 1800 mladih.


Tekstovi i saveti za mlade


Šta treba da znaš o drogama!
Tvoje NE! menja sve.
Vrste droga i kako ih prepoznati
Saznajte više o drogama, kako da ih prepoznate i izbegavate
Kondom (prezervativ)
Uputsvo za upotrebu, saveti.
 


***Tekstovi su preuzeti od raznih autora i dostupni su javnosti u raznim oblicima.