Untitled Document
   
  Саветовалиште за младе је основано при Одељењу за заштиту школске и предшколске деце у октобру 2010. године., и од тада непрестано ради. Саветовалиште ради са свим адолесцентима узраста од 10-19 година у систему и изван система образовања.
  Просторије Саветовалишта за младе се налазе у згради Одељења за заштиту школске и предшколске деце у улици Глава 77.Саветовалиште се састоји од:
  • просторије за индивидуални рад,
  • просторије за гинеколошки преглед,
  • просторије за психолошко саветовање,
  • просторије за групни рад.
    У све делове саветовалишта постоји посебно одвојен улаз, што обезбеђује младима јако важну дискрецију и приватност.

  Радно време Саветовалишта је уторком од 11-13 часова и осталим данима по потреби уз заказивање.

  Активности Саветовалишта:
  • правилна исхрана и адекватна физичка активност код младих,
  • превенција алкохолизма, наркоманије и пушења код младих,
  • проблеми злостављања и занемаривања младих,
  • заштита репродуктивног здравља младих и превенција полно преносивих болести,
  • педагошко-психолошко саветовање младих са проблемима одрастања и учења,
  • проблеми у пубертету.
   Кадар Саветовалишта за младе чини стручни тим:
Координатор: Нешић др Косана
Гинеколози: Кикић др Зоран
Митровић др Татјана
Николић-Ердељан др Јасмина
Психолог: Аница Дудварски
Две медицинске сестре: Баџа Милена
Дударин Драгана

  Саветовалиште остварује добру сарадњу са ЛПД тимом наше општине као и са Покрајнским секретаријатом за демографију, породицу и бригу о деци на реализацији разних пројеката.
  Испратимо предевањима и разговорима сваку дечију недељу, одржавамо низ актвиности у недељама борбе против болести и зависности. Трудимо се да изађемо из оквира зграде и да уђемо у школе и места где се скупљају млади и да ту одржимо предавања и семинаре.
  Током 2010. године у индивидуални здравствено васпитни рад је било укључено преко 400 младих, а у активностима који се односе на групни здравствено васпитни рад (радионице и предавања) је било укључено око 1800 младих.


Текстови и савети за младе


Шта треба да знаш о дрогама!
Твоје НЕ! мења све.
Врсте дрога и како их препознати
Сазнајте више о дрогама, како да их препознате и избегавате
Кондом (презерватив)
Упутсво за употребу, савети.
 


***Текстови су преузети од разних аутора и доступни су јавности у разним облицима.